SK Hagatorp är en lokalklubb inom Svenska Schäferhundklubbens regi.

Som medlem i Lokalklubben SK Hagatorp;
Måste man vara medlem i 
Svenska Schäferhundklubben Centralt

Medlemskap i Schäferhundklubben Hagatorp
Ordinarie medlem 500 kr
Ungdom (upp till 20 år)250 kr
Familjemedlem 100kr.

Medlemskap i SK Hagatorp gäller kalenderår, dvs 1/1 tom 31/12

För att söka medlemskap eller om du har några frågor, kontakta Ordförande
eller maila till klubben: skhagatorp@gmail.com

För att betala in till Schäferhundklubben Hagatorp
använder ni postgiro.nr: 33 00 25-8
Glöm inte att ange namn och ev medlemsnumret som ni fått av 
Svenska Schäferhundklubben.

Som medlem i Lokalklubben SK Hagatorp;
Måste man vara medlem i 
Svenska Schäferhundklubben Centralt

Bli medlem i Svenska Schäferhundklubben

(För ungdom godtas medlemskap i Svensk Hundungdom)

Vi önskar Dig och Din Schäfer 
Välkomna till oss som medlem!