Sk Hagatorp styrelse 2024

Sk Hagatorps PG: 33 00 25 – 8 

Sk Hagatorps Org.nr:875003-6058

Mail till klubben: skhagatorp@gmail.com

ORDFÖRANDE
Lars-Göran Larsson
Tel 070-63 86 696
kennel.observant@gmail.com

SEKRETERARE
Camilla Eriksson
tel 0725-11649
metallvagen14@gmail.com

KASSÖR
Jonas Stål
Tel 0707-309309
jonas@predictum.se

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÈ

Lena Ljungquist
073-980 27 11
humlan98@telia.com

Hanse Ljungquist
070-21 62 516
humlan98@telia.com