Styrelsen

SK Hagatorp Styrelseförteckning/kommittéer 2019

Mail till klubben: skhagatorp@gmail.com

Sk Hagatorps PG: 33 00 25 – 8 

Sk Hagatorps Org.nr:875003-6058

Mail till klubben: skhagatorp@gmail.com

ORDFÖRANDE 
Lars-Göran Larsson
019-24 30 76 + fax
070-63 86 696
Mandatperiod 2019
SEKRETERARE
Helen Henriksson

070-3906329
Mandatperiod 2019/2020
KASSÖR 
Anne Nieminen

070-721 84 08
 Fyllnad 1 år 2019
LEDAMOT (Vice Ordförande)
Jan Nylin
070-6455616
Mandatperiod 2018/2019
LEDAMOT 
Annika Borgman
0707-961012
Mandatperiod 2019/2020
SUPPLEANT
Magnus Lundgren 2019
Maarit Ottavainen2019
REVISORER
Anna Wisaeus2019
VALBEREDNING
Lena Mistblinde2019
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÈ
Hanse Ljungquist
019-20 27 11
070-21 62 516
lena.ljungquist@telia.com
Lena Ljungquist
019-20 27 11
lena.ljungquist@telia.com

Comments are closed.